Toulání probíhá bez zajištění. Plánovaná cizí pomoc je zakázaná. Toulal si musí vystačit jen s tím, co si veze s sebou. Za svou bezpečnost si každý toulal ručí sám. Inspirace - 1000 mil, Loudání českou krajinou.