Toulat se budeme jak po Šumavě, tak po Blatenské pahorkatině :-)

Trasa bude pevně daná, nebude značena a délka Toulání bude + - 600 km.

Toulání Šumavou má časový limit do 16.6. do 20.00 hod.

Elektronická podoba trasy pro gps přístroje bude rozeslána e-mailem přibližně 7 dní před akcí.

Trasa Toulání Šumavou se bude kontrolovat. V cíli po dojetí je toulal/ka povinen předložit záznam své projeté trasy ke stažení a kontrole. Trasu můžeš kdykoliv a kdekoliv opustit (oprava kola, nákup jídla a pití, spaní apod.), ale musíš se opět vrátit na místo, kde jsi trasu opustil a pokračovat v krasojízdě.