Propozice pro r. 2019

Letos se poprvé nebudeme toulat po Šumavě, ale po serveru Čech. Po Krkonkoších a Podkrkonoší, po Kladském pomezí, přes Orlické hory až za Zemskou bránu. Českem a Polskem.

Elektronická podoba trasy pro gps přístroje bude rozeslána e-mailem přibližně 7 dní před akcí.

Délka závodu bude cca 600km s převýšením cca 15.000m

Start

11.6.2019 v 17:00 - Teplice nad Metují - kemp Kamenec

Cíl

Teplice nad Metují - Kemp Kamenec

Časový limit závodu

99 hodin - 15.6.2019 do 20:00

 

Registrace

Registrace bude spuštěna 4.1.2019 na stránkách Toulání přes přihlašovací formulář

VIP přihlášení pro bývalé účastníky je možné do 30.11.2018. 

 

Cena startovného:

Přihlášení a zaplacení do 31.3.2019 - 1500Kč
Přihlášení a zaplacení po 31.3.2019 - 2000Kč

Po přihlášení je nutné zaplatit startovné do 10 dní (poté bude přihlášený posunut na konec startovní listiny)

Startovné mimo jiné zahrnuje parkovné a zázemí kempu po dobu závodu vč.sprch, kuchyňky atd.
 

Storno poplatek:

Do 31.3. - 30% z celkového startovného
Do 31.4. - 50% z celkového startovného
Do 31.5. 70% z celkového startovného
Po 31.5. - startovné se nevrací

 

Časový harmonogram před startem

14:00 - 16:00 sraz v kempu Kamenec v Teplicích nad Metují, registrace účastníků, uložení zavazadel
16:30 - briefing, výklad trasy
16:45 - přesun na místo startu
17:00 – start

Letos dfsafdsa

fdsafdsa

fdsase poprvé nebudeme toulat po Šumavě, ale po severu Čech. Konkrétně od Krkonkoš přes Kladské pomezí až po Orlické hory.

 

Elektronická podoba trasy pro gps přístroje bude rozeslána e-mailem přibližně 7 dní před akcí.

 

 

 

Start: 11.6.2019 v 17:00 - Teplice nad Metují

Cíl Teplice nad Metují - Kemp Kamenec

Limit: 99 hodin - 15.6.2019 do 20:00

 

Délka závodu bude cca 600km s převýšením 15.000m

 

Limit startujících je 44 účastníků

Registrace bude spuštěna 4.12.2018 na stránkách Toulání - přihlašovací formulář

VIP přihlášení pro bývalé účastníky je možné do 30.11.2018

 

 

 

Cena startovného:

přihlášení a zaplacení do 31.3.2018 - 1500Kč

přihlášení a zaplacení po 31.3.2018 - 2500Kč

 

Po přihlášení je nutné zaplatit startovné do 10 dní (poté bude přihlášený posunut na konec startovní listiny)

 

 

 

Storno poplatek:

Do 31.3. - 30% z celkového startovného

Do 31.4. - 50% z celkového startovného

Do 31.5. 70% z celkového startovného

Po 31.5. - startovné se nevrací

 

 

Časový harmonogram před startem

15:00 - 16:00 sraz v kempu Kamenec v Teplicích nad Metují, registrace účastníků, uložení zavazadel

16:30 - briefing, výklad trasy

16:45 - přesun na místo startu

17:00 – start